Προσωπικά Δεδομένα

5.5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

5.5.1. Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών και των τέκνων τους και τα διατηρεί σε αρχείο αποκλειστικά προς το σκοπό εκτέλεσης του ΑΝΕΚ Smart Bonus Program και εξυπηρέτησης των Mελών του, συμπεριλαμβανομένης και της τήρησης ανώνυμων στατιστικών δεδομένων.

5.5.2. Με τη συμπλήρωση και υπογραφή της έντυπης αίτησης εγγραφής στο ANEK Smart Bonus Program ή με τη συμπλήρωση και αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης κατά τη διαδικασία του όρου 3 του παρόντος, ο επιβάτης παρέχει τη συγκατάθεσή του κατά τους όρους του άρθρου 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ίδιου και των τέκνων του αποκλειστικά για τους σκοπούς επεξεργασίας της προηγούμενης παραγράφου.
Επίσης παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση από την ANEK LINES ΑΕ του αριθμού τηλεφώνου, της διεύθυνσης κατοικίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, με σκοπό την αποστολή ενημερώσεων (newsletter) που αφορούν νέα της εταιρείας, όπως προσφορές, δρομολόγια, αναχωρήσεις πλοίων ή /και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών του ΑΝΕΚ Smart Bonus Program.

5.5.3. Το Μέλος δικαιούται να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του στην αποστολή ενημερώσεων (newsletter) που αφορούν νέα της εταιρείας, όπως προσφορές, δρομολόγια, αναχωρήσεις πλοίων ή /και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών του ΑΝΕΚ Smart Bonus Program μέσω της διαδικασίας διαγραφής μέλους που παρέχεται στον ιστότοπο του ΑΝΕΚ Smart Bonus Program www.aneksmart.gr ή επικοινωνώντας με σχετική έγγραφη αίτηση προς την ANEK LINES ΑΕ στο e-mail: smart@anek.gr ή στο fax 2821036200.

5.5.4. Η ΑΝΕΚ δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των Μελών σε συνεργαζόμενες εταιρείες, παροχείς προσφορών του ΑΝΕΚ Smart Bonus Program και να ενημερώνει τα Μέλη για τυχόν προσφορές των συνεργαζόμενων εταιρειών ενεργώντας εντός της λειτουργίας και των σκοπών του ΑΝΕΚ Smart Bonus Program.

5.5.5. Οποτεδήποτε, τα Μέλη έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 15-17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

-

Είσοδος μέλους